Biomehanika smrznutog ramena

Kineziolog Marko Drašković

Kineziolog i kineziterapeut Marko Drašković koji predaje na edukacijama iz biomehanike piše o smrznutom ramenu.